БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АГЕНТТІГI

Білім берудегі жоғары сапаға жәрдемдесу

Басқы бет

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігi (БСҚА)

Көрінісі

strategy1

БСҚА көрінісі оның құндылықтарына негізделеді және Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және технологиялық мәнмәтініне сәйкес келеді.

БСҚА тек ұлттық деңгейде ғана емес, сонымен қатар халықаралық деңгейде де қызмет атқаратын және мойындалған ұйым болуға ұмтылады. Агенттік оқу орындарында сапаны қамтамасыздандырудан жаңа идеяларды және формаларды әзірлеу жолында, ЖОО қызметін жетілдіруде оңды шетел тәжірибесін тарату жолында жұмыс істейді.

prikaz kaz
march bul
enqa2
eenqa
inqa
apqn
CHEA