Глоссарий (Болон процесі) 3

ГЛОССАРИЙ

 • – оқыту бағдарламасының бір бөлігі ретінде таңдалынған, бірақ барлық студенттер үшін міндетті емес курс бөлімі немесе модуль.

 • - профиль түсінігі оқу облысының спецификасының немесе біліктілігінің, және жалпы бағыттылығымен немесе маңыздылығымен бір-бірімен байланысты облыстардың қатарына жатады, мысалы, қолданбалы технологиялық бағдарламалар облысының (vocational study) теориялық академиялық оқыту облысынан айырмашылығы бар.

 • - компетентті басқару органы беретін дәреже, диплом немесе сертификат туралы құжат және құпталған бағдарлама бойынша оқуды сәтті бітіру туралы куәлік.

 • - оқыту нәтижелерінің қорытындыланған сипаттамасы. Оларға біліктіліктің нақты құрастырылған шарттары (есептеу нүктелері) жатады; оларды ұлттық деңгейлермен жиі салыстырады.

 • - ECTS ережелері бойынша шетелде оқыту мерзімін құптау, жоода курс бөлімін/модульді сәтті меңгеру нәтижелері бойынша студентке есептелген кредит сандары, оқыту туралы Келісім бойынша оның оқып жатқан университетінің кредит сандарына сәйкес келуін талап етеді.

 • - оқыту нәтижелері ретінде қалыптасқан және компетенция терминдерінде көрсетілген біліктілікке тән көрсеткіштер; олар біліктілік бағдарламаларын жасау және жүзеге асыру базасы болып табылады.

 • - емтиханды тапсыра алмаған ( немесе басқа да аттестациядан өте алмай қалған) студенттерге белгілі бір мерзім ішінде емтиханды қайта тапсыру ( аттестациядан өту) мүмкіндігі ұсынылуы мүмкін.

 • - белгілі бір ғылыми жұмыстан тұратын, оқудың екінші дәрежесін сәтті аяқтаған кезде берілетін жоғары білім біліктілігі. Бұл дәрежені бірінші циклдық дәрежесі бар оқушылар ала алады.

 • - белгілі бір тақырыпты терең оқуды мақсат еткен және сәйкесті дайындығы мен оқушылардың белсенділігі бар оқытушының басшылығымен өткізілетін аудиторлық сабақ. Әдетте семинарды студенттердің бір тобында бір оқытушы өткізеді.

 • - орташа студентке (берілген циклдың/деңгейдің) белгіленген оқу нәтижелеріне қол жеткізуіне қажетті сағат өлшемі бойынша берілген уақыт. Бұл уақыттың ішіне осы студентке арналған оқу жұмыстарының кезеңдері (мысалы, лекция, семинарлар, практикалық және өзіндік жұмыстар, консультациялар, эмтихандар) кіреді.

 • - белгілі бір дәрежені алуға қажетті курс бөлімдерінің немесе модульдердің келісілген жинағы; ол қол жеткізілуі белгіленген кредит санын жинақтауға негізделген оқыту нәтижелерінің терминдерінде анықталады.

 • – тәуелсіз ғылыми-зерттеу/жобалау жұмыстарына негізделген, белгілі ережелер бойынша (ресми түрде) ұсынылған жазбаша есеп (баяндама); дәреже (әдетте екінші немесе докторлық дәрежені) алудың негізгі шарты болып табылады. Диссертацияның басқа атауы - диссертация (dissertation).

 • - музыканың қажет емес диссонанстарсыз ойнауы үшін оркестрдегі әртүрлі аспаптардың үйлесуі.ЕВРОТЮНИНГ жобасы, әдет-ғұрыптың жан-жақтылығы жалпы академиялық кеңістікті құрудың жағымды факторы екендігін мойындай отырып, Еуропадағы жоғары білім беру мекемелерінде келісілген жағдайларды (есептеу нүктесін) құруды қарастырып отыр.

 • - курс бөлімінің немесе модульдің талқыланып жатқан материалдарын тереңірек оқып үйренуді немесе қайталауды мақсат еткен оқытушы өткізетін аудиторлық сабақ. Оны әдетте студенттердің кіші тобында бір оқытушы өткізеді.