БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АГЕНТТІГI

Білім берудегі жоғары сапаға жәрдемдесу

Басқы бет

Тақырыптық талдау

tem analisys 1

Ш.М. Қаланова, A. Асылбекова "Жоғары оқу орнына студенттер көзқарасы"

tem analisys 2IQAA студенттердің ЖОО-дардың білім сапасы мен материалды-техникалық қорларымен қанағаттану дәрежесінің трендын анықтау мақсатында ЖОО-дарда институционалды және бағдарламалық аккредиттеу аясындағы аудиттерде студенттермен өткізілген сауалнамалар талданды

Толық мәтіні

Ш.М. Қаланова, A. Асылбекова "Сыртқы аудит бойынша кері байланыс нәтижелері"

tem an 2Сыртқы аудит пен IQAA іс-әрекетінің сапасын үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында агенттік әрбір аудиттен кейін координаторлар, отандық және халықаралық сарапшылар, сараптама даярлайтын мамандар мен білім беру ұйымдары өкілдері арасында сауаланама өткізеді.

2015 жыл бойынша аталған кері байланыс нәтижелері осы тақырыптық талдауда қарастырылады.

Толық мәтіні 

Ш.М. Қаланова "Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беру және жоғары білім беру сапасын қамтамасыздандыру"

Thematic analisys 3Тақырыптық талдауда Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беру жүйесінің, сонымен қатар жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыздандырудың тарихы және қазіргі жағдайы қарастырылған.

Толық мәтіні

Ш.М. Каланова, А.З. Асылбекова "БСҚА қызметкерлерінің жұмыс жағдайларымен қанағаттану сауалнамасының нәтижелері"

Thematic analisys 3Тақырыптық талдауда БСҚА қызметкерлерінің жұмыс жағдайларымен қанағаттану дәрежесін анықтауға бағытталған сауалнама нәтижелері қарастырылған.

Толық мәтіні

Ш.М. Каланова, А.З. Асылбекова "Аккредиттеу жоғары оқу орындарына не береді?"

тем анализ 24052016 Тақырыптық талдауда БСҚА 2015-2016 жж. өткізген зерттеу нәтижелері қарастырылады. Зерттеу мақсаты аккредиттеудің ЖОО-дарға ықпалын анықтау болып табылады. Осыған орай агенттікте 2009-2016 жж. аралығында институционалдық және бағдарламалық аккредиттеуден өткен ЖОО-дар өкілдері арасында сауалнама өткізілді.

Толық мәтіні

Л.В. Ковалева, З.Ұ. Тойғанбаева, Ә.З. Асылбекова "2015-2016 жж. «Білім беру» бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу аясындағы негізгі ескертулер мен ұсыныстар"

Thanal Тақырыптық талдауда 2015-2016 жж. «Білім беру» бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу нәтижелері қарастырылған. Зерттеу мақсаты – білім беру бағдарламаларын сыртқы бағалау аясында даярланған есептердегі негізгі оң нәтижелерді анықтап, ескертулер мен ұсыныстарды жалпылау. Бұл тақырыптық талдау нәтижелері жоғары оқу орындар іс-әрекеттерін жетілдірудің және мамандандырылған аккредиттеу аясындағы сыртқы аудитке дайындықтың құнды ресурсы болып табылады.

Толық мәтіні

А.З. Асылбекова, З.Ұ. Тойғанбаева, Л.В. Ковалева "Институционалдық аккредиттеу аясындағы сырқы бағалау есептерін талдау: негізгі ескертулер мен ұсыныстар"

thanal2 Тақырыптық талдау мақсаты сыртқы бағалау есептеріндегі ескертулер мен ұсыныстар трендтерін жүйелеу, талдау, сонымен қатар талдау нәтижелерімен әлеуметті таныстыру, яғни, осы арқылы Қазақстаннның жоғары оқу орындары іс-әрекеттерін жетілдіру болып табылады. Бұған қоса, аталмыш талдау нәтижелері сарапшыларды даярлау және сыртқы бағалау рәсімдерін желтілдіру барысында агенттік тарапынан қолданысқа ие бола алады.

Толық мәтіні

З.Ұ. Тойғанбаева, Л.В. Ковалева, Ә.З. Асылбекова 2016 ж. "Техникалық ғылымдар мен техника" бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу аясындағы негізгі ескертулер мен ұсыныстар"

shutterstock 157158962 Тақырыптық талдау Жоғары білім беру сапасын қамтамасыздандыруға арналған Еуропалық стандарттар мен нұсқаулықтардың (ESG -2015) қабылдануынан кейін бекітілген IQAA-дің жаңа стандарттары аясында 2016 ж. аккредиттеуден өткен «Техникалық ғылымдар мен техника» бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу нәтижесінде сыртқы сарапшылар топтарымен анықталған ескертулер мен ұсыныстар трендін анықтауға бағытталған. Аталмыш талдау нәтижелері жоғары оқу орындарының техникалық бағыттағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден өтуге дайындықтары барысында ескеретін тұстарын көрсетіп, бұл салада агенттік іс-әрекетін аралық талдаудың эмирикалық негізін құрайды.

Толық мәтіні

Ш.М. Каланова "Өтпелі кезеңнен ЖОО-дарын мемлекеттік аттестаттаудан тәуелсіз қоғамдық - кәсіби аккредиттеуге өту нәтижелері"

Тақырыптық талдау мақсаты 2016 ж. IQAA өткізілген «ҚР-дағы жоғары білім беру мен сапаны қамтамасыздандыру» зерттеуін жалғастыру және жоғары білім беру мен сапаны қамтамасыздандыру саласындағы мемлекеттік реформаларды қорытындылау болып табылады.

Мемлекеттік деңгейде орын алған өтпелі кезең барысында (2012 жылдан 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін) мемлекеттік аттестеу және тәуелсіз қоғамдық-кәсіби аккредиттеу бір мезгілде жүзеге асырылды. 2017 жылдың басынан Қазақстанның білім беру жүйесі білім беру сапасын қамсыздандырудың жаңа кезеңіне өтті. Әскери және арнайы оқу орындарынан басқа оқу орындарын аккредиттеу тәуелсіз түрде жүзеге асырыла бастады.

Толық мәтіні

 

prikaz kz
eqar
enqa2
eenqa
inqa
apqn
CHEA
logo c3qa