БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI

instagram twitter youtube facebook

Білім берудегі жоғары сапаға жәрдемдесу

Басқы бет

Лидер  1680 900 (1) min
18

Мамандандырылған аккредиттеу стандарттары

reg1

Жоғары оқу орындарын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттары Қазақстан Респбуликасының «Білім туралы» заңына, Жоғары білімді қамтамасыздандыруға арналған Еуропалық стандарттар мен нұсқаулықтарға (ESG), жоғары білімнің білім бағдарламаларын аккредиттеудің әлемдік тәжірибелеріне сәйекс әзірленген.

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын аккредиттеудің стандарттары жалпы мойындалған келесі негізгі концепцияларға негізделеді: жоғары оқу орындарының сапалы білім ұсынуға жауыпкершілігі, мүдделі тараптардың, қоғамның және, ең алдымен, студенттердің мүдделерін ескеру және қорғау, жоғары білім беру бағдарламаларының әлеуметтік және кәсіптік біліктілікке сәйкестігі, тұлғаның және қоғамның мамандықты алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу стандарттары

Жоғары оқу орнынан кейін дәрігерлерді резидентурада даярлаудың мамандандырылған аккредиттеу стандарттары

Жоғары оқу орнынан кейін дәрігерлерді резидентурада даярлаудың мамандандырылған аккредиттеу стандарттары «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау» кодексіне, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Техникалық реттеу туралы» заңдарына, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің нормативтік құжаттарына, дипломнан кейінгі медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша Бүкіләлемдік федерацияның халықаралық стандарттарына, Еуропалық стандарттарға және негізгі принциптеріне сәйкес, ұлттық және аймақтық қажеттіктерді және Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінің басымдылықтарын ескере әзірленген.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру - резидентура дәрігерлер базалық медициналық даярлықтан кейінгі тәжірибе алатын медициналық білім берудің фазасы болып табылады. ҚР «Білім туралы» заңына сәйкес (27.07.2007 ж. №319-3 22 б.) резидентура кәсіби оқыту бағдарламасы клиникалық мамандықтар бойынша жоғары медициналық білім алған азаматтар үшін клиникалық практикаға рұқсат алуға міндетті шарт болып табылады.

Жоғары оқу орнынан кейін дәрігерлерді резидентурада даярлаудың мамандандырылған аккредиттеу стандарттары

prikaz kz
eqar
LogoENQA Color RGB
prikaz krg ru
eenqa
inqa
apqn
CHEA
logo c3qa
ihe logo