БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI

instagram twitter youtube facebook

Білім берудегі жоғары сапаға жәрдемдесу

Басқы бет

Лидер  1680 900 (1) min
18

ҚР БҒМ бұйрықтары

«Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» ҚР БҒМ 2008 жылғы 18-наурыздағы № 125 бұйрығы

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 20-қаңтардағы № 19 бұйрығы

«Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2007 жылғы 29-қарашадағы N 583 бұйрығы

«Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 20-наурыздағы № 137 бұйрығы

«Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2008 жылғы 19-қарашадағы N 613 бұйрығы

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2011 жылғы 20-сәуірдегі № 152 бұйрығы

«Білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеу ережесін бекіту туралы» ҚР БҒМ м.а. 2011 жылғы 1-желтоқсандағы № 503 бұйрығы

«Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы» ҚР БҒМ 2011 жылғы 20-сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы ҚР Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 2-маусымдағы № 198 бұйрығы

«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 15-маусымдағы № 384 бұйрығы

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 9-сәуірдегі № 186 бұйрығы

«Шетелге, оның ішінде "Болашақ" халықаралық стипендиясы шеңберінде оқуға жіберу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 9-сәуірдегі № 187 бұйрығы

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 10-сәуірдегі № 189 бұйрығы

prikaz kz
eqar
LogoENQA Color RGB
prikaz krg ru
logodeqar
eenqa
inqa
apqn
CHEA
ihe logo