КІТАПХАНА

ENQA жылдық есебін жариялау (2020)

ENQA жылдық есебін жариялау (2019)

ENQA жылдық есебін жариялау
(2018)

EQUIP (2015). 2015 ж. ESG мен 2005 ж. ESG салыстырмалы талдау

ENQA (2015). ENQA-мен өткізілген 4-ші сауалнама нәтижелері

ENQA (2014). Жоғары білім берудегі сапа тұжырымдамасы

ENQA (2014). Сапаны ілгерілету бойынша бірлескен жұмыс

ENQA (2012). Болашаққа болжам

ENQA (2011). ESG енгізу және қолдану нәтижелері (MAP-ESG жобасы)

ENQA (2008). ENQA екінші сауалнамасының нәтижелері

European Students' Union (2015). Еуропадағы жоғары білім берудегі студентке бағытталған оқыту. European Students' Union: Brussels

European Students` Union (2015). Болон процесі студенттердің көзімен. 1999 жылы қойылған мақсаттарға жету уақыты

European Students` Union (2015). Студенттердің "сапа" туралы көзқарасы: студенттерге жүргізілген сауалнама нәтижелері

European Students' Union (2015). Студенттердің "сапа" туралы көзқарасы: негіздерге оралу

European Students' Union (2015). Студенттердің «сапаға» көзқарасы: институционалдық талдау

European Students' Union (2013). Студенттердің "сапа" туралы көзқарасы: студенттерге арналған сапаны қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық

European Students' Union (2012). Болон процесі студенттер көзімен

European Students' Union (2011). Бірде- бір студент шетте қалмайды - жоғары оқу орындарында шешім қабылдауға арналған нұсқаулық

Джамиль Салми (2009). Әлемдік деңгейдегі университеттерді құру

OECD (2007). Қазақстандағы жоғары білім беру

Tempus (2012). Қазақстандағы жоғары білім беру

«Халықаралық жоғары білім беру» журналы