ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

Күннен күнге шетелден жоғары білім алушылар саны артып келеді, сонымен қатар көрсетілетін қызметтің сапа кепілдігіне қажеттілік те артуда. ЮНЕСКО мен ЭЫДҰ бірлесіп әзірлеген трансшекаралық жоғары білім сапасын қамтамасыз ету бойынша жаңа нұсқаулық принциптері осы қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталады.
Трансшекаралық жоғары білім студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығының, сондай-ақ онлайн оқыту сияқты білімді жеткізудің жаңа әдістерінің арқасында соңғы жиырма жылда айтарлықтай өсті. Бұл адамдар мен қоғам үшін жаңа мүмкіндіктерді ашады, сонымен қатар мұндай білімнің сапа, сенімділік және мойындалуы мәселелері туындайды.
Бұған жауап ретінде ЮНЕСКО / ЭЫДҰ нұсқаулары үкіметтерді және басқа да мүдделі тараптарды, оның ішінде жоғары оқу орындарын, студенттік ұйымдар мен сапаны қамтамасыз етуге, аккредиттеуге, академиялық және кәсіби тануға жауапты ұйымдарды үш тірекке негізделген әрекеттерді жасауға шақырады:
- Елдер арасындағы өзара сенім мен сыйластық және жоғары білім беруде халықаралық ынтымақтастықтың маңыздылығын мойындау;
- Ұлттық биліктің және жоғары білім беру жүйелерінің алуантүрлілігін мойындау;
- Жоғары білімнің мемлекеттің тілдік және мәдени алуантүрлілігін көрсету құралы ретінде, мемлекеттің экономикалық дамуына және әлеуметтік біртұтастығына жәрдемдесуде маңыздылығын мойындау;
Нұсқаулық студенттерге өз елінен тыс жерде немесе шетелдік провайдерлер ұсынатын жоғары білім туралы сенімді ақпаратқа оңай қол жеткізуге көмектесуге арналған. Ол үкіметтер мен басқа да мүдделі тараптарды жарамдылық талаптарын неғұрлым ашық етуге және оларды халықаралық деңгейде тану рәсімдерінде айқындықты қамтамасыз етуге шақырады.
Бұл ЮНЕСКО мен ЭЫДҰ осылайша әдістемелік нұсқауларды әзірлеу бойынша алғаш рет ынтымақтастық жасауы. Олар міндетті емес болса да, 190 -нан астам мемлекетті біріктіретін екі халықаралық ұйымның мақұлдауы оларға айтарлықтай күш береді.
Нақты ұсыныстарына:
- Ұлттық үкіметтерді трансшекаралық жоғары білім берудің сапасын қамтамасыз ету мен аккредиттеудің кешенді жүйесін құруға шақыру, бұл жіберуші елдерге де, қабылдаушы елдерге де қатысты екенін мойындау;
- Жоғары оқу орындары мен білім беру қызметтерінің жеткізушілеріне шекарадан тыс және өз елінде жүзеге асырылатын бағдарламалардың сапасы сәйкес болуын және қабылдаушы елдің мәдени және тілдік ерекшеліктерін ескеруін қамтамасыз етуге шақыру.
- Студенттік ұйымдарды халықаралық, ұлттық және институционалдық деңгейлерде трансшекаралық жоғары білім сапасын жобалау, бақылау және қолдау бойынша белсенді серіктестер ретінде қатысуға шақыру.