IQAA АКАДЕМИЯЛЫҚ САРАПШЫЛАРЫН ІРІКТЕУ ШАРТТАРЫ

Сыртқы сарапшыларды номинациялауды және тағайындауды Агенттік жоғары оқу орындары немесе мемлекеттік органдар сияқты үшінші тұлғаларға қарамастан, деректер базасы негізінде жүзеге асырады. IQAA сараптамалық топ мүшелерінің құзыретті және мүдделер қақтығысынан еркін екендігіне кепілдік береді. Сарапшылардың кандидатуралары бейінді аккредиттеу комитетімен келісіледі, содан кейін Агенттік Президентінің бұйрығымен тағайындалады. Аккредиттеу комитеттері мамандықтар бойынша сарапшылардың қолда бар дерекқорын толықтыру бойынша, сондай-ақ жоғары оқу орындарының/білім беру бағдарламаларының өзін-өзі бағалауы жөніндегі есептерді және сыртқы аудит рәсімдерін сараптау үшін сарапшыларды іріктеу кезінде өз ұсыныстарын енгізеді.

критерии отбора таблица 01