ТЖКБ ҰЙЫМДАРЫН ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ АККРЕДИТТЕУ

Білім сапасын қамтамасыздандырудың тәуелсіз агенттігі (IQAA) стандарттары еуропалық стандарттар мен басқарушы принциптеріне негізделген. Институционалдық аккредиттеу стандарттары білім беру ұйымының барлық қызмет тұстарын қамтиды және келесі бағыттардан тұрады:
1) Сапаны қамтамасыздандырудағы миссия, стратегиялық жоспарлау және саясат;
2) Кәсіби білім беру стандарты;
3) Студенттер, студенттерге орталықтанған білім беру, оқыту және үлгерімді бағалау;
4) Студенттерді қабылдау, оқыту нәтижелері, мойындалуы және біліктілігі;
5) Білім беру бағдарламалары: оларды әзірлеу, тиімділігі, үздіксіз мониторинг және периодты бағалау;
6) Педагогтер құрамы және оқыту тиімділігі;
7) Әдістемелік жұмыс;
8) Студенттерді қолдау ресурстары және қызметтері;
9) Қоғамды ақпараттандыру;
10) Сыртқы сапаны мезгілдік қамтамасыз ету және кезекті рәсімдер;
11) Кәсіби дайындық классификациясы және оқу жоспары.