ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ БАҒАЛАУ

Білім беру бағдарламаларыБағдарламалық
(мамандандырылған)
аккредиттеу мерзімі
Сыртқы бағалау есебіАккредиттеу кеңесінің шешімі

060504 Органикалық химия

29.03.2021 ж. - 28.03.2026 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

060504 Аналитикалық химия

29.03.2021 ж. - 28.03.2026 ж.

Сыртқы бағалау есебі
(ағылшын тілінде)
Аккредиттеу кеңесінің шешімі

060504 Мұнай химиясы

29.03.2021 ж. - 28.03.2026 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

060504 Жоғары молекулярлық қосылыстар химиясы

29.03.2021 ж. - 28.03.2026 ж.

Сыртқы бағалау есебі
(ағылшын тілінде)
Аккредиттеу кеңесінің шешімі

060504 Физикалық химия

29.03.2021 ж. - 28.03.2026 ж.

Сыртқы бағалау есебі
(ағылшын тілінде)
Аккредиттеу кеңесінің шешімі

060504 Бейорганикалық химия

29.03.2021 ж. - 28.03.2026 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

Білім беру бағдарламаларыБағдарламалық
(мамандандырылған)
аккредиттеу мерзімі
Сыртқы бағалау есебіАккредиттеу кеңесінің шешімі

530100 Философия

24.06.2019 ж. - 21.06.2024 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

710100 Есептеу техникасы және информатика

24.06.2019 ж. - 21.06.2024 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

710200 Ақпараттық жүйелер және технологиялар

24.06.2019 ж. - 21.06.2024 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

530500 Құқықтану

02.07.2022 ж. - 01.07.2027 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

580100 Экономика

02.07.2022 ж. - 01.07.2027 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

580200 Менеджмент

02.07.2022 ж. - 01.07.2027 ж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

Білім беру бағдарламаларыБағдарламалық
(мамандандырылған)
аккредиттеу мерзімі
Сыртқы бағалау есебіАккредиттеу кеңесінің шешімі

5111700 Бастапқы білім

25.12.2021 – 24.12.2022 жж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

5111800 Мектепке дейінгі білім беру

25.12.2021 – 24.12.2022 жж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

5230200 Бизнесті басқару

25.12.2021 – 24.12.2022 жж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі

5610300 Туризм

25.12.2021 – 24.12.2022 жж.

Сыртқы бағалау есебі Аккредиттеу кеңесінің шешімі