ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫ

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III заңы (2021.01.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV заңы (2021.31.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V заңы

«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы N 603 Заңы

«Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» ҚР 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Заңы

«Еуропалық аймақтағы жоғары бiлiмге қатысты бiлiктiлiктi тану туралы конвенцияны бекiту туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 202 заңы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ заңы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ заңы