06 қазан 2021

IQAA-ның "ESG талаптарына сәйкестік: EQAR-да тіркелу процесінен алынған мәселелер мен тәжірибе" вебинарына қатысуы

 2021 10 06

Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA) 2021 жылғы 6 қазанда өткен және EQAR (Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз етудің Еуропалық тізілімі) ұйымдастырған "ESG талаптарына сәйкестік: EQAR тіркеу процесінен алынған мәселелер мен тәжірибе" вебинарына қатысты. Вебинар ZOOM онлайн платформасы арқылы өткізілді және сыртқы сапаны қамтамасыз ету саласынан 112-ден астам сарапшы жиналды. Сарапшылар сапаны қамтамасыз ету агенттіктерінің, жоғары оқу орындарының, білім беру ұйымдарының, студенттік одақтардың және әлемнің түрлі елдерінің білім және ғылым министрліктерінің өкілдері болды.

Вебинардың мақсаты болашақта EQAR-ға тіркеуге өтініш беру процесін жетілдіру және "Тіркеу комитетінің шешімдерін талдау" есебінің қорытындыларын талқылау болды. Вебинар сапаны қамтамасыз ету агенттіктерінің ESG енгізу кезінде туындайтын мәселелердің сипатын зерттеуге; агенттіктердің ESG сақтаудағы типтік қателіктерді жоюға және сыртқы шолу мен тіркеу процесінен алынған тәжірибені қарастыруға арналды.

Вебинарда талқыланған негізгі нәтижелерді келесідей қорытындылауға болады:

  • Өтініш беруші агенттіктердің ESG 2015 талаптарын, атап айтқанда ESG 2.7 Шағымдар мен апелляциялар стандартын орындамауының негізгі себептерінің бірі - апелляцияларды қарау үшін арнайы және тәуелсіз органның болмауы, апелляция көлемінің шектеулілігі және ресми шағым рәсімінің болмауы.
  • Тізілім комитеті ESG 2.6 Есеп стандартына сәйкестігі туралы қорытындыға келе алмады, онда, толық емес қысқа есептерді жариялау қол жетімді болған, бірақ өтініш беруші агенттіктер аккредиттеу туралы бастапқы есептерді жарияламады; есептіліктің жеткіліксіз сапасы және есептерге қол жетімділіктің төмендігі болды.
  • Өтініш беруші агенттіктердің ESG 3.4 Тақырыптық талдау талаптарына сәйкес келмеуімен, негізінен тақырыптық талдау үшін адами және қаржы ресурстары шектеулі болғанымен; тақырыптық талдауды тұрақты және жүйелі тәсілде болмауымен; қолданыстағы тақырыптық талдауды шектеулі пайдаланумен түсіндіріледі.
  • Өтініш беруші агенттіктер ESG 3.1 Cапаны қамтамасыз ету рәсімдері, қызметі және саясаты сәйкестік талабын орындамады, себебі мүдделі тараптардың шешім қабылдау процестерін басқаруға жеткіліксіз, ESG шеңберінде және одан тыс жерлерде қызмет түсініксіз жүктелді.
  • Өтініш беруші агенттіктер ESG 2.4 Cыртқы бағалау жүргізетін сарапшылар сәйкестік талаптарын орындамады, себебі сарапшыларды оқыту және даярлау бойынша шектеулі қызмет жүргізілді, сондай-ақ кейбір топтарда сарапшы студенттер болмады.
  • Агенттіктер ESG 3.3 Тәуелсіздік стандартына сәйкес келу талабын орындамады, өйткені агенттік мүшелерінің әртүрлі комитеттерде ойнайтын рөлдеріне және ұйымның басқарма мүшелерін тағайындау мен жұмыстан босатуда ашықтықтың болмауына байланысты туындауы мүмкін ықтимал мүдделер болды.

"Тіркеу комитетінің шешімдерін талдау" тақырыбы бойынша толық есеп осы сілтемемен қолжетімді https://cloud.eqar.eu/s/6ZPEWTFsXiCR4FG.