28 қыркүйек 2018

«Болашаққа бет бұру: жоғары білім беру сапасын қамтамасыз етудегі үрдістер, проблемалар мен перспективалар» атты білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша Еуразиялық форум - Халықаралық конференцияның қорытындысы